Energa Operator Spółka Akcyjna

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX XXX 827,27
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Energa Operator Spółka Akcyjna Gadańsk

Energa Operator Spółka Akcyjna Gadańsk (EOSA) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul.Marynarki Polskiej 130, 00-00, gadańsk oraz realizowała przetargi w miastach: Morąg, Olsztyn, Szczecin, Słupsk .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o., Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 0 innych.

Energa Operator Spółka Akcyjna Gadańsk funkcjonując na rynku realizuje: Przesył Energii Elektrycznej .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX XXX 827,27 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus