Emerson Network Power Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X33,20
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Emerson Network Power Sp. z o.o. Warszawa

Emerson Network Power Sp. z o.o. Warszawa (ENP) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Konstruktorska 11A, 02-673, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Gdańsk, Kraków .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Centrum Informatyki Statystycznej, Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Miasto Stołeczne Warszawa, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz 0 innych.

Emerson Network Power Sp. z o.o. Warszawa funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Urządzenia Klimatyzacyjne , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Układów Chłodzących , Instalowanie Urządzeń Klimatyzacyjnych , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Maszyn Elektrycznych, Aparatury I Podobnych Urządzeń , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Aparatury Pomiarowej, Badawczej I Kontrolnej , Zapobiegawcze Usługi Konserwacyjne , Usługi Naprawcze I Konserwacyjne , Analizatory , Usługi Projektowania Systemów Zasilania Energią Elektryczną .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X33,20 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,62) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Emerson Network Power Sp. z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Emerson Network Power Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11A
02-673 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus