Emerson Network Power Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X33,20
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Emerson Network Power Sp. z o.o. Warszawa

Emerson Network Power Sp. z o.o. Warszawa (ENP) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Konstruktorska 11A, 02-673, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Gdańsk, Kraków .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Miasto Stołeczne Warszawa, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Centrum Informatyki Statystycznej oraz 0 innych.

Emerson Network Power Sp. z o.o. Warszawa funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Urządzenia Klimatyzacyjne , Instalowanie Urządzeń Klimatyzacyjnych , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Układów Chłodzących , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Aparatury Pomiarowej, Badawczej I Kontrolnej , Zapobiegawcze Usługi Konserwacyjne , Usługi Naprawcze I Konserwacyjne , Analizatory , Usługi Projektowania Systemów Zasilania Energią Elektryczną , Instalowanie Urządzeń Chłodzących , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Maszyn Elektrycznych, Aparatury I Podobnych Urządzeń .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X33,20 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,62) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Emerson Network Power Sp. z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Emerson Network Power Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11A
02-673 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus