Elekta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XX XXX 967,52
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Elekta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Elekta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ESZOO) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Poznań, Brzozów, Olsztyn, Kraków, Kielce, Opole, Gliwice, Katowice, Tarnów, Bydgoszcz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Wielkopolskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego, Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ oraz 7 innych.

Elekta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Urządzenia I Wyroby Do Radioterapii , Wyroby Do Radioterapii , Izotopy Promieniotwórcze , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Sprzętu Medycznego, Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Urządzeń Medycznych I Precyzyjnych, Urządzenia Medyczne, Materiały Radioaktywne , Materiały Medyczne , Różne Urządzenia I Produkty Medyczne , Usługi Naprawcze I Konserwacyjne .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X9 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X7 zlecających wynosił: XX XXX 967,52 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,06) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus