EKOMEL-HOLDING Spółka Z O.o.

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XX XXX 525,96
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

EKOMEL-HOLDING Spółka z o.o. Gorzów wlkp.

EKOMEL-HOLDING Spółka z o.o. Gorzów wlkp. (EKOMEL-HOLDING S, EKOMEL-HOLDINGS) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 18, 66-400, gorzów wlkp. oraz realizowała przetargi w miastach: Gorzów Wielkopolski, Szczecin .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz 0 innych.

EKOMEL-HOLDING Spółka z o.o. Gorzów wlkp. funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Dojazdowych .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X5 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XX XXX 525,96 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,20) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: EKOMEL-HOLDING Spółka z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: EKOMEL-HOLDING Spółka z o.o.

ul. Dąbrowskiego 18
66-400 Gorzów Wlkp.
Województwo Lubuskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus