EKKOM Sp.z O.o.

Statystyki ogólne

XX0
Ilość zamówień
XX XXX 332,14
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X6
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

EKKOM Sp.z o.o. Kraków

EKKOM Sp.z o.o. Kraków (EKKOM) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul.Wadowicka 8i, 30-415, kraków oraz realizowała przetargi w miastach: Kraków, Łódź, Rzeszów, Katowice, Parczew, Kielce, Lublin, Warszawa, Poznań, Białystok .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Zakład Robót Drogowych Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu oraz 46 innych.

EKKOM Sp.z o.o. Kraków funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Kontroli Jakości Środowiska , Usługi W Zakresie Ochrony Przed Hałasem , Usługi W Zakresie Kontroli Hałasu , Usługi Doradcze W Zakresie Nadmiernego Hałasu , Usługi Doradcze W Zakresie Kontroli Hałasu , Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją , Usługi Sporządzania Map , Usługi Związane Z Nadmiernym Hałasem .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane XX0 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X6 zlecających wynosił: XX XXX 332,14 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (4,65) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: EKKOM Sp.z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: EKKOM Sp.z o.o.

ul.Wadowicka 8i
30-415 Kraków
Województwo Małopolskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus