DROPSERVICE Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski

Statystyki ogólne

X0
Ilość zamówień
X XXX X98,76
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

DROPSERVICE Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski Warszawa

DROPSERVICE Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski Warszawa (DROPSERVICE) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Szymczaka 1/29, 01-227, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Kielce, Warszawa, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Głowno, Kraków, Poznań .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wrocław 2012 Spółka z oograniczoną odpowiedzialnością, PL 2012 sp. z o. o., Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Urząd Miejski w Głownie, Poznańskie Iwestycje Miejskie Sp. z o.o., Zarząd Oczyszczania Miasta, Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji oraz 0 innych.

DROPSERVICE Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski Warszawa funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Usługi W Zakresie Trawników, Rośliny Ozdobne, Trawy, Mchy Lub Porosty , Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Budowlane Związane Ze Stadionami , Elektryczne Elektrycznych Urządzeń Rozdzielczych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Sportowych, Instalowanie Infrastruktury Okablowania , Naprawa Boisk Sportowych , Usługi Utrzymania Terenów Sportowych .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X0 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X98,76 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,10) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus