DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych I Kanalizacyjnych Henryk Paczka

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XX XXX 440,44
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Henryk Paczka Poznań

DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Henryk Paczka Poznań (DRENBUD ZUMiK, DRENBUDZUMiK, ZUMiK, DRENBUD ZUMiKHP, DRENBUDZUMiKHP, ZUMiKHP) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Jasne Błonie 3, 61-602, poznań oraz realizował przetargi w miastach: Poznań, Zielona Góra, Jarocin, Kórnik, Lwówek Śląski, Piła .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miasta Poznań, Urząd Miasta Poznania, Biuro Zamówień Publicznych, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Urząd Miejski w Kórniku, Nadleśnictwo Jarocin, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim oraz 0 innych.

DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Henryk Paczka Poznań funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Roboty Renowacyjne, Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Budowa Wałów Rzecznych , Wznoszenie Ogrodzeń .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X5 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X zamawiających wynosił: XX XXX 440,44 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,87) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus