DHV Polska Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XX XXX 492,70
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

DHV Polska sp. z o.o. Warszawa

DHV Polska sp. z o.o. Warszawa (DHV P, DHVP) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Domaniewska 41, 02-672, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Lublin, Szczecin, Wrocław, Opole, Gdańsk, Kraków, Poznań, Bydgoszcz, Olsztyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Sp. z o.o., Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz 23 innych.

DHV Polska sp. z o.o. Warszawa funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Nadzoru Budowlanego , Usługi Zarządzania Budową , Usługi Sporządzania Map , Usługi Doradcze W Zakresie Środowiska Naturalnego , Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Planowania , Usługi Nadzoru Nad Projektem Inne Niż W Zakresie Robot Budowlanych , Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Zintegrowane Usługi Inżynieryjne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X5 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X3 zlecających wynosił: XX XXX 492,70 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,52) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: DHV Polska sp. z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: DHV Polska sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus