Covidien Polska Sp.zo.o.

Statystyki ogólne

XX54
Ilość zamówień
XXX XXX 369,77
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
XX7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Covidien Polska Sp.zo.o. Warszawa

Covidien Polska Sp.zo.o. Warszawa (CPS) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: Al. Jerozolimskie 162, 02-342, warszawa oraz realizował przetargi w miastach: Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków, Lublin, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskie Centrum Onkologii oraz 507 innych.

Covidien Polska Sp.zo.o. Warszawa funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Materiały Medyczne , Szwy Chirurgiczne, Jednorazowe, Niechemiczne Artykuły Medyczne I Hematologiczne, Urządzenia Medyczne, Cewniki, Różne Urządzenia I Produkty Medyczne , Igły Medyczne, Zaciski, Szwy, Podwiązki Naczyniowe, Dreny, Kaniula .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone XX54 przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla XX7 zamawiających wynosił: XXX XXX 369,77 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (1,36) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Covidien Polska Sp.zo.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Covidien Polska Sp.zo.o.

Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus