COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S A Vinna Insurance Group

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
XX XXX 451,19
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
XX8
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S A Vinna Insurance Group Warszawa

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S A Vinna Insurance Group Warszawa (COMPENSA TU S A VIG, COMPENSATUSAVIG, TUVIG) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Al. Jerozolimskie nr 162, 02-342, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Katowice, Wrocław, Toruń, Poznań, Siemianowice Śląskie, Gdańsk, Gliwice, Bieruń, Bochnia .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, Urząd Miasta, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Inter Broker sp z o.o., Uniwersytet Wrocławski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o., Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy", Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu oraz 248 innych.

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S A Vinna Insurance Group Warszawa funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Ubezpieczeniowe , Usługi Ubezpieczenia Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków , Usługi Ubezpieczenia Od Uszkodzenia Lub Utraty , Usługi Ubezpieczeń Pojazdów Mechanicznych , Usługi Ubezpieczeń Na Życie , Usługi Ubezpieczenia Od Odpowiedzialności Cywilnej , Usługi Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych Od Odpowiedzialności Cywilnej , Usługi Ubezpieczenia Od Skutków Żywiołów , Usługi Ubezpieczenia Od Ognia , Usługi Ubezpieczenia Od Ogólnej Odpowiedzialności Cywilnej .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane XX2 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla XX8 zlecających wynosił: XX XXX 451,19 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,25) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus