Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X8
Ilość zamówień
X XXX X19,66
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
X5
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Kraków

Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Kraków (CES CES, CESCES, CES) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Wadowicka 3, 30-347, kraków oraz realizowała przetargi w miastach: Tychy, Kraków, Warszawa, Biłgoraj, Kielce, Lublin, Rzeszów, Szczecin-Zdunowo, Wrocław, Łódź .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Uniwersytet Jagielloński, Wojewódzki Szpital Zespolony, Wrocławski Park Wodny S.A., Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz 15 innych.

Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Kraków funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Generatorów , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Maszyn Elektrycznych, Aparatury I Podobnych Urządzeń , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Maszyn Nieelektrycznych , Bezprzestojowe Źródła Energii , Awaryjne Urządzenia Energetyczne , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Maszyny, Aparatura, Urządzenia I Wyroby Elektryczne; Oświetlenie , Części Generatorów Mocy Lub Silników , Części Generatorów Gazowych , Roboty Budowlane .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X8 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X5 zlecających wynosił: X XXX X19,66 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,24) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus