Centrum Badań I Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X0
Ilość zamówień
X XXX X27,42
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Lędziny

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Lędziny (CBiDGP) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Lędzińska 8, 43-143, lędziny oraz realizowała przetargi w miastach: Kraków, Lubin 1, Tychy, Wrocław, Katowice, Mrocza, Bydgoszcz, Bytom, Gdańsk, Gdynia .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgnicach, Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Zakład Robót Publicznych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Zakład Usług Wodnych oraz 21 innych.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Lędziny funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Laboratoryjne Usługi Badawcze, Ocena Oddziaływań Na Środowisko Innych Niż Powodowanych Przez Branżę Budowlaną , Usługi Monitoringu Lub Pomiarów Zanieczyszczenia Powietrza , Usługi Badawcze, Usługi Kontroli I Nadzoru Technicznego , Usługi Kontroli Ścieków I Usługi Konsultacyjne W Zakresie Oczyszczania Ścieków , Geotechniczne Usługi Inżynieryjne , Usługi Badania I Analizy Czystości I Składu , Usługi Monitoringu Lub Kontroli Skażenia Wód Powierzchniowych , Usługi Kontroli Ścieków .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X0 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X1 zlecających wynosił: X XXX X27,42 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (4,48) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus