CATERMED S.A.

Statystyki ogólne

XX9
Ilość zamówień
XX XXX 927,50
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
XX8
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

CATERMED S.A. 31-201 kraków

CATERMED S.A. 31-201 kraków (CATERMED) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Ul Ks Siemaszki 15A, 31-201, 31-201 kraków oraz realizowała przetargi w miastach: Kraków, Zakopane, Łódź, Zabrze, Podegrodzie, Łącko, Rabka-Zdrój, Radomsko, Miechów, Jarosław .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Zarzecze, Gmina Podegrodzie, Szpital Powiatowy w Radomsku, Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Gmina Koniusza, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego, Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz 128 innych.

CATERMED S.A. 31-201 kraków funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Przygotowywania Posiłków, Usługi Dostarczania Posiłków, Usługi Dostarczania Posiłków Do Szkół, Usługi Podawania Posiłków, Usługi Gotowania Posiłków, Usługi W Zakresie Posiłków Szkolnych, Usługi Dowożenia Posiłków, Usługi Bufetowe Oraz W Zakresie Podawania Posiłków, Posiłki Szpitalne, Usługi Restauracyjne I Dotyczące Podawania Posiłków .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane XX9 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla XX8 zlecających wynosił: XX XXX 927,50 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,75) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: CATERMED S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: CATERMED S.A.

Ul Ks Siemaszki 15A
31-201 31-201 Kraków
Województwo Małopolskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus