Budostal 2 S.A.

Statystyki ogólne

XX5
Ilość zamówień
XXX XXX 179,89
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
X0
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Budostal 2 S.A. Kraków

Budostal 2 S.A. Kraków to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Lublańska 34, 31-476, kraków oraz realizował przetargi w miastach: Kraków, Kocmyrzów, Opole, Bochnia, Prudnik, Michałowice, Niepołomice, Pałecznica, Biała, Radziemice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", Politechnika Opolska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Gmina Miasta Bochnia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków oraz 30 innych.

Budostal 2 S.A. Kraków funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Drogowe, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Remontowe I Renowacyjne, Wymiana Nawierzchni Drogowej, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono XX5 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X0 zamawiających wynosił: XXX XXX 179,89 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,93) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Budostal 2 S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Budostal 2 S.A.

ul. Lublańska 34
31-476 Kraków
Województwo Małopolskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus