BUDIMEX Spółka Akcyjna

Statystyki ogólne

XX8
Ilość zamówień
XXX XXX 426,24
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.5%
Z wolnej ręki
XX9
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

BUDIMEX Spółka Akcyjna Warszawa

BUDIMEX Spółka Akcyjna Warszawa (BUDIMEX SA, BUDIMEXSA, SA) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Stawki, 01-040, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Szczecin, Poznań, Wrocław, Lublin, Zamość, Kraków, Koszalin, Białystok, Łódź .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE", Politechnika Poznańska, Miasto Zamość, Uniwersytet Jagielloński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz 119 innych.

BUDIMEX Spółka Akcyjna Warszawa funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane XX8 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla XX9 zlecających wynosił: XXX XXX 426,24 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,16) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: BUDIMEX Spółka Akcyjna Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: BUDIMEX Spółka Akcyjna

ul. Stawki
01-040 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus