BUDIMEX DROMEX S.A.

Statystyki ogólne

X6
Ilość zamówień
XXX XXX 395,84
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X0
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa

BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa (BD) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Stawki 40, 01-040, warszawa oraz realizował przetargi w miastach: Bydgoszcz, Katowice, Warszawa, Szczecin, Koszalin, Lublin, Toruń, Wrocław, Olsztyn, Jaworzno .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Policji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szpital Ginekologiczno-Położniczy "INFLANCKA" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. oraz 30 innych.

BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg Głównych , Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty W Zakresie Budowy Autostrad, Dróg , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Drogowe .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X6 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X0 zamawiających wynosił: XXX XXX 395,84 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,72) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: BUDIMEX DROMEX S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: BUDIMEX DROMEX S.A.

ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus