Bożena Włodarczyk PWB-7

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X43,79
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Bożena Włodarczyk PWB-7

Bożena Włodarczyk PWB-7 (BW PWB-7, BWPWB-7, BW) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Wrocław .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz 0 innych.

Bożena Włodarczyk PWB-7 funkcjonując na rynku realizuje: Instalowanie Urządzeń Grzewczych, Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych , , Roboty W Zakresie Stolarki Budowlanej, Roboty Budowlane, Kładzenie Płytek, Instalowanie Urządzeń Klimatyzacyjnych , Instalowanie Stacji Rozdzielczych , Izolacja Cieplna, Roboty W Zakresie Burzenia, Instalowanie Urządzeń Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X43,79 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Bożena Włodarczyk PWB-7 Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Bożena Włodarczyk PWB-7

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus