BORTECH Piotr Borowski

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX0,57
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

BORTECH Piotr Borowski

BORTECH Piotr Borowski (BORTECH, BORTECH PB, BORTECHPB, PB) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Supraśl .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Supraśl oraz 0 innych.

BORTECH Piotr Borowski funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty Budowlane W Zakresie Budownictwa Wielorodzinnego I Domów Jednorodzinnych, Roboty W Zakresie Okablowania Oraz Instalacji Elektrycznych .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XX0,57 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,63) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: BORTECH Piotr Borowski Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: BORTECH Piotr Borowski

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus