Bogdan De Barbaro, Gabinet Psychiatryczno-Psychoterapeutyczny

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XX0,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Bogdan de Barbaro, Gabinet Psychiatryczno-Psychoterapeutyczny

Bogdan de Barbaro, Gabinet Psychiatryczno-Psychoterapeutyczny (BDBGPP) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Kraków .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz 0 innych.

Bogdan de Barbaro, Gabinet Psychiatryczno-Psychoterapeutyczny funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Edukacyjne I Szkoleniowe .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XX0,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus