BIK-PROJKEKT

Statystyki ogólne

XX9
Ilość zamówień
XX XXX 846,72
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.8%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

BIK-PROJKEKT Łomża

BIK-PROJKEKT Łomża (BIK-PROJKEKT) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Poligonowa 32, 18-400, Łomża oraz realizowała przetargi w miastach: Łomża, Białystok, Zbójna, Kolno, Zambrów, Ostrołęka, Rzekuń, Śniadowo, Wizna, Miastkowo .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Urząd Gminy Łomża, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Urząd Gminy Zbójna, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Gmina Rzekuń, Gmina Zambrów, Urząd Gminy, Urząd Gminy Kolno oraz 17 innych.

BIK-PROJKEKT Łomża funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Podrzędnych , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Wyrównywanie Terenu , Roboty Na Placu Budowy .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane XX9 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X7 zlecających wynosił: XX XXX 846,72 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,49) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: BIK-PROJKEKT Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: BIK-PROJKEKT

ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża
Województwo Podlaskie.

Wykonawca jest prawdopodobnie firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus