Benefit Systems S.A.

Statystyki ogólne

XX8
Ilość zamówień
XX XXX 104,80
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Benefit Systems S.A. Warsza

Benefit Systems S.A. Warsza (BS) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Fredry 6, 00-097, warsza oraz realizował przetargi w miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Katowice, Lublin, Gdańsk, Zielona Góra .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Województwo Małopolskie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Polskie Radio S.A. Dział Obsługi Zamówień Publicznych, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz 73 innych.

Benefit Systems S.A. Warsza funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Usługi Rekreacyjne, Kulturalne I Sportowe, Usługi Świadczone Przez Ośrodki Sportowe, Usługi Sportowe , Usługi Świadczone Przez Ośrodki Rekreacyjne , Usługi W Zakresie Sportu, Usługi Treningowe, Poprawiające Kondycję I W Zakresie Aerobiku , Usługi Rekreacyjne, Kulturalne I Sportowe, Usługi Wellness , Usługi Rozrywkowe, .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone XX8 przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X3 zamawiających wynosił: XX XXX 104,80 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (1,69) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Benefit Systems S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Benefit Systems S.A.

ul. Fredry 6
Warsza
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus