ARTA Sp. Zo.o. 90-410 Łódź , Ul. Piotrkowska 45 - Lider Konsorcjum

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
X XXX X39,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

ARTA Sp. zo.o. 90-410 Łódź , ul. Piotrkowska 45 - lider konsorcjum

ARTA Sp. zo.o. 90-410 Łódź , ul. Piotrkowska 45 - lider konsorcjum (ARTA SZ 90-410 ŁUP, ARTASZ90-410ŁUP, SZŁUPL) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Piotrkowska 45, 90-410, Łódź oraz realizowała przetargi w miastach: Łódź, Sieradz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum I, Politechnika Łódzka, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu oraz 0 innych.

ARTA Sp. zo.o. 90-410 Łódź , ul. Piotrkowska 45 - lider konsorcjum funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją , Usługi Projektowania Architektonicznego , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi Architektoniczne W Zakresie Obiektów Budowlanych , Usługi Architektoniczne W Zakresie Rozbudowy Obiektów Budowlanych , Studia Wykonalności, Usługi Doradcze, Analizy , Przygotowanie Przedsięwzięcia I Projektu, Oszacowanie Kosztów , Plany Zatwierdzające, Rysunki Robocze I Specyfikacje , Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Planowania , Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X1 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X39,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,64) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus