Architektoniczna Pracownia Projektowa Liliana Fijołek-Jędruszczak

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX5,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Architektoniczna Pracownia Projektowa Liliana Fijołek-Jędruszczak Zamość

Architektoniczna Pracownia Projektowa Liliana Fijołek-Jędruszczak Zamość (APPLFJ) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Czarnieckiego 16A/2, 22-400, zamość oraz realizowała przetargi w miastach: Chełm, Dołhobyczów, Skierbieszów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Gminy Dołhobyczów, Gmina Skierbieszów, Miasto Chełm oraz 0 innych.

Architektoniczna Pracownia Projektowa Liliana Fijołek-Jędruszczak Zamość funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi Projektowania Architektonicznego , Usługi Architektoniczne W Zakresie Rozbudowy Obiektów Budowlanych , Przygotowanie Przedsięwzięcia I Projektu, Oszacowanie Kosztów , Usługi Rejestracji Sprzedaży I Nabycia .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XX5,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (5,33) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus