ARCADIS Sp. Z O. O.

Statystyki ogólne

X2
Ilość zamówień
XX XXX 895,38
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

ARCADIS Sp. z o. o. Warszawa

ARCADIS Sp. z o. o. Warszawa (ARCADIS) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Puławska 182, 02-670, warszawa oraz realizował przetargi w miastach: Wrocław, Warszawa, Olsztyn, Lublin, Poznań, Rzeszów, Lubin, Katowice, Kielce, Kościerzyna .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Gmina Miejska Lubin, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz 17 innych.

ARCADIS Sp. z o. o. Warszawa funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją , Ochrona Środowiska , Usługi Gospodarki Odpadami , Usługi Nadzoru Budowlanego , Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Planowania , Zintegrowane Usługi Inżynieryjne , Usługi W Zakresie Odpadów Medycznych , Usługi Planowania Przestrzennego .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X2 przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X7 zamawiających wynosił: XX XXX 895,38 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (1,82) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: ARCADIS Sp. z o. o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: ARCADIS Sp. z o. o.

ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus