Andrzej Maciejczyk Prowadzący Działalność Gospodarczą Pod Nazwą CS- Creative Solutions Andrzej Maciejczyk

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX6,51
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Andrzej Maciejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CS- Creative Solutions Andrzej Maciejczyk Warszawa

Andrzej Maciejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CS- Creative Solutions Andrzej Maciejczyk Warszawa (AMPDGPN CS CS, AMPDGPNCSCS, AMPDGPNCS, AMPDGPN CS CSAM, AMPDGPNCSCSAM, AMPDGPNCSAM) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Konstruktorska 4, 02-673, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Gliwice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Politechnika Śląska oraz 0 innych.

Andrzej Maciejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CS- Creative Solutions Andrzej Maciejczyk Warszawa funkcjonując na rynku realizuje: Maszyny I Aparatura Badawcza I Pomiarowa , Mikroskopy , Piece Próżniowe , Szlifierki , Maszyny Do Obróbki Minerałów .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XX XX6,51 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus