ALKA II Spółka Jawna Aleksandra I Józef Ligenzowie 78-100 Kołobrzeg Ul.Wschodnia 3

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX8,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

ALKA II Spółka Jawna Aleksandra i Józef Ligenzowie 78-100 Kołobrzeg ul.Wschodnia 3

ALKA II Spółka Jawna Aleksandra i Józef Ligenzowie 78-100 Kołobrzeg ul.Wschodnia 3 (ALKA II, ALKAII) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Szczecin .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Komenda Wojewódzka Policji oraz 0 innych.

ALKA II Spółka Jawna Aleksandra i Józef Ligenzowie 78-100 Kołobrzeg ul.Wschodnia 3 funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Usługi Restauracyjne I Dotyczące Podawania Posiłków .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XX8,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus