ALFA J. Kapecki J. Trybus Spółka Jawna

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XX XXX 011,63
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X6
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

ALFA J. Kapecki J. Trybus Spółka Jawna Gorlice

ALFA J. Kapecki J. Trybus Spółka Jawna Gorlice (ALFA J. K J. T, ALFAJ. KJ. T, KT) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Dukielska 83B, 38-300, gorlice oraz realizowała przetargi w miastach: Gorlice, Krosno, Rzeszów, Myślenice, Tyrawa Wołoska, Biecz, Kraków, Limanowa, Piwniczna-Zdrój, Rzepiennik Strzyżewski .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Urząd Gminy Sękowa, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Zarząd Powiatu w Limanowej, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie oraz 6 innych.

ALFA J. Kapecki J. Trybus Spółka Jawna Gorlice funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Obiektów Szpitalnych , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Izolacyjne, Montaż Konstrukcji Metalowych, Przygotowanie Terenu Pod Budowę .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X5 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X6 instytucji wynosił: XX XXX 011,63 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,76) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus