Agencja Ochrony Mienia I Usług Detektywistycznych ALAN Szynczewska Aleksandra

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X40,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ALAN Szynczewska Aleksandra Tychy

Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ALAN Szynczewska Aleksandra Tychy (AOMiUD ALAN S, AOMiUDALANS, AOMiUDS, AOMiUD ALAN SA, AOMiUDALANSA, AOMiUDSA) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: Budowlanych 35, 43-100, tychy oraz realizował przetargi w miastach: Tychy, Katowice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Urząd Skarbowy w Tychach, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach oraz 0 innych.

Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ALAN Szynczewska Aleksandra Tychy funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Usługi Ochroniarskie , Usługi Centrali Telefonicznych , Usługi Odśnieżania , Różne Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X zamawiających wynosił: X XXX X40,00 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,56) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus