Szkolenia

Wyszukiwarka
Nadchodzące szkolenia
Temat Termin Miejsce Trener Uczestnicy Organizator
Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne po nowelizacji 2016 28-02-2017 - 01-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Irena Skubiszak-Kalinowska
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne dla pracowników komórek merytorycznych i członków Komisji Przetargowych. 28-02-2017 - 01-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców- Współfinansowane ze środków UE 06-03-2017 - 17-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wykonawcy ApexNet
Kontrola zamówień publicznych 09-03-2017 - 10-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Damian Michalak
Wszyscy ApexNet
Projekty unijne dla początkujących. 13-03-2017 - 14-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ingrid Szrajer
Wszyscy ApexNet
Zamówienia Publiczne dla początkujących 14-03-2017 - 15-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Jerzy Czaban
Wszyscy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 14-03-2017 - 15-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016 21-03-2017 - 23-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne dla wojska. Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Warsztat 22-03-2017 - 23-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Iwona Holka, Janusz Osowski
Wszyscy ApexNet
Zmiany w zamówieniach publicznych na prace projektowe i roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów wynikających z nowych dyrektyw i aktualnego orzecznictwa. 22-03-2017 - 23-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ewa Wiktorowska
Wszyscy ApexNet
Zasady udzielenia zamówień związanych z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej. 24-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Zamawiający ApexNet
Studium zamówień publicznych 24-03-2017 - 27-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban, Michał Rutkowski, Jerzy Dylewski, Damian Michalak, Elżbieta Zdanowicz, Ewaryst Kowalczyk
Wszyscy ApexNet
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po nowelizacji. 28-03-2017 - 29-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ewaryst Kowalczyk
Zamawiający ApexNet
Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych. 28-03-2017 - 29-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Rozliczanie projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 03-04-2017 - 04-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ingrid Szrajer
Wszyscy ApexNet