Szkolenia

Wyszukiwarka
Nadchodzące szkolenia
Temat Termin Miejsce Trener Uczestnicy Organizator
Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016 dla zaawansowanych. 18-01-2017 - 20-01-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Zamówienia Publiczne dla początkujących 19-01-2017 - 20-01-2017 Warszawa
Mazowieckie
Jerzy Czaban
Wszyscy ApexNet
Zmiany w zamówieniach publicznych na prace projektowe i roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów wynikających z nowych dyrektyw i aktualnego orzecznictwa. 26-01-2017 - 27-01-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ewa Wiktorowska
Wszyscy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych plus nowości w sprawozdaniach. 02-02-2017 - 03-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych 07-02-2017 - 08-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Iwona Holka
Wszyscy ApexNet
Certyfikowany kurs Prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 dla początkujących. 08-02-2017 - 10-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 w praktyce 08-02-2017 Radom
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Zamówienia sektorowe a umowa ramowa - Warsztat 09-02-2017 - 10-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©. 13-02-2017 - 14-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ingrid Szrajer
Wszyscy ApexNet
Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©. cz.I 16-02-2017 - 17-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ingrid Szrajer
Wszyscy ApexNet
Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne po nowelizacji 2016 28-02-2017 - 01-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Irena Skubiszak-Kalinowska
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne dla pracowników komórek merytorycznych i członków Komisji Przetargowych. 28-02-2017 - 01-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet