Szkolenia

Wyszukiwarka
Nadchodzące szkolenia
Temat Termin Miejsce Trener Uczestnicy Organizator
Zamówienia Publiczne dla początkujących 19-01-2017 - 20-01-2017 Warszawa
Mazowieckie
Jerzy Czaban
Wszyscy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji Prawo zamówień publicznych 19-01-2017 - 20-01-2017 Poznań
Wielkopolskie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych. 24-01-2017 - 25-01-2017 Wrocław
Dolnośląskie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 w praktyce. 25-01-2017 Toruń
Kujawsko-pomorskie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Zmiany w zamówieniach publicznych na prace projektowe i roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów wynikających z nowych dyrektyw i aktualnego orzecznictwa. 26-01-2017 - 27-01-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ewa Wiktorowska
Wszyscy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji Prawo zamówień publicznych 26-01-2017 - 27-01-2017 Wrocław
Dolnośląskie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji Prawo zamówień publicznych 26-01-2017 - 27-01-2017 Łódź
Łódzkie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Nowelizacja ustawy PZP w praktyce. Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/24/UE. 30-01-2017 - 31-01-2017 Olsztyn
Warmińsko-mazurskie
Jerzy Czaban
Wszyscy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych plus nowości w sprawozdaniach. 02-02-2017 - 03-02-2017 Gdańsk
Pomorskie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych plus nowości w sprawozdaniach. 02-02-2017 - 03-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych plus nowości w sprawozdaniach. 06-02-2017 - 07-02-2017 Lublin
Lubelskie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych 07-02-2017 - 08-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Iwona Holka
Wszyscy ApexNet
Certyfikowany kurs Prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 dla początkujących. 08-02-2017 - 10-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 w praktyce 08-02-2017 Radom
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Zamówienia sektorowe a umowa ramowa - Warsztat 09-02-2017 - 10-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©. 13-02-2017 - 14-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ingrid Szrajer
Wszyscy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych plus nowości w sprawozdaniach. 13-02-2017 - 14-02-2017 Katowice
Śląskie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©. cz.I 16-02-2017 - 17-02-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ingrid Szrajer
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców- Współfinansowane ze środków UE 16-02-2017 - 17-02-2017 Lublin
Lubelskie
Iwona Holka, Łukasz Czaban, Damian Michalak, Marcin Więckowski
Wykonawcy ApexNet
Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców. Szkolenia dofinasowne z środków UE 16-02-2017 - 24-02-2017 Lublin
Lubelskie
Łukasz Czaban, Iwona Holka, Damian Michalak, Marcin Więckowski
Wykonawcy ApexNet sp. zo.o sp.k