Szkolenia

Wyszukiwarka
Nadchodzące szkolenia
Temat Termin Miejsce Trener Uczestnicy Organizator
Zasady udzielenia zamówień związanych z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej. 24-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Zamawiający ApexNet
Studium zamówień publicznych 24-03-2017 - 27-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban, Michał Rutkowski, Jerzy Dylewski, Damian Michalak, Elżbieta Zdanowicz, Ewaryst Kowalczyk
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów. 28-03-2017 - 29-03-2017 Kraków
Małopolskie
Jerzy Czaban
Wszyscy ApexNet
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po nowelizacji. 28-03-2017 - 29-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ewaryst Kowalczyk
Zamawiający ApexNet
Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych. 28-03-2017 - 29-03-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców- Współfinansowane ze środków UE 30-03-2017 - 07-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Iwona Holka
Wykonawcy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 30-03-2017 - 31-03-2017 Katowice
Śląskie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Rozliczanie projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 03-04-2017 - 04-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ingrid Szrajer
Wszyscy ApexNet
Nowelizacja ustawy PZP w praktyce. Usługi społeczne i kryteria oceny ofert 04-04-2017 - 05-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Jerzy Czaban
Zamawiający ApexNet
Nowe zadania Zamawiającego w związku z ochroną osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych 04-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Iwona Holka
Wszyscy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 04-04-2017 - 05-04-2017 Poznań
Wielkopolskie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Prawidłowe przygotowanie i składanie ofert w zamówieniach publicznych. Praktyczne ujęcia Prawa zamówień publicznych dla Wykonawców 04-04-2017 - 05-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wykonawcy ApexNet
Prawo cywilne w zamówieniach publicznych. 04-04-2017 - 05-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Damian Michalak
Zamawiający ApexNet
XVII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych 06-04-2017 - 07-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Jerzy Czaban, Łukasz Czaban, Grzegorz Czaban, Ewa Wiktorowska, Ewaryst Kowalczyk, Irena Skubiszak-Kalinowska, Iwona Bendorf-Bundorf, Damian Michalak
Wszyscy ApexNet
Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©. cz. I 06-04-2017 - 07-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ingrid Szrajer
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców. Szkolenia dofinasowne z środków UE 10-04-2017 - 20-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wykonawcy ApexNet
Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów. 10-04-2017 - 11-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Jerzy Czaban
Wszyscy ApexNet
Zasada konkurencyjności i zamówienia publiczne do 30 tys. euro 20-04-2017 - 21-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ewaryst Kowalczyk
Wszyscy ApexNet
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 w praktyce. 21-04-2017 Koszalin
Zachodniopomorskie
Jerzy Czaban
Zamawiający ApexNet
Nowelizacja ustawy PZP w praktyce. Usługi społeczne i kryteria oceny ofert 24-04-2017 - 25-04-2017 Gdańsk
Pomorskie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet