Szkolenia

Wyszukiwarka
Nadchodzące szkolenia
Temat Termin Miejsce Trener Uczestnicy Organizator
Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert - warsztat na dokumentach 25-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji Prawo zamówień publicznych 26-04-2017 - 27-04-2017 Warszawa
Dolnośląskie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty po nowelizacji 2016 z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń KIO 27-04-2017 - 28-04-2017 Warszawa
Mazowieckie
Irena Skubiszak-Kalinowska
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców (90% dofinansowania z UE) 11-05-2017 - 19-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wykonawcy ApexNet
Instrumenty inżynierii finansowej 2014-2020 11-05-2017 - 12-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Michał Rutkowski
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro. 12-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ewaryst Kowalczyk
Wszyscy ApexNet
Kontrole przestrzegania prawa zamówień publicznych – aspekty praktyczne i analiza przypadków 15-05-2017 - 16-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Iwona Holka
Wszyscy ApexNet
19 największych problemów w zamówieniach publicznych po nowelizacji. Warsztat z ćwiczeniami i analizą najnowszego orzecznictwa KIO oraz Sądów Okręgowych 18-05-2017 - 19-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
19 największych problemów w zamówieniach publicznych po nowelizacji. Warsztat z ćwiczeniami i analizą najnowszego orzecznictwa KIO oraz Sądów Okręgowych 18-05-2017 - 19-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Dokument JEDZ. Warsztat dla Zamawiających. 18-05-2017 - 19-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Zamawiający ApexNet
Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016 dla zaawansowanych. 24-05-2017 - 26-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne po nowelizacji 2016 25-05-2017 - 26-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Irena Skubiszak-Kalinowska
Wszyscy ApexNet
Zamówienia Publiczne dla początkujących 29-05-2017 - 30-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Jerzy Czaban
Wszyscy ApexNet
Zamówienia sektorowe i umowa ramowa 30-05-2017 - 31-05-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©. (4 dni) 06-06-2017 - 07-06-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ingrid Szrajer
Wszyscy ApexNet
Postępowanie na roboty i usługi budowlane po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w formule „wybuduj” i „zaprojektuj i wybuduj” oraz nowe orzecznictwo 08-06-2017 - 09-06-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ewa Wiktorowska
Wszyscy ApexNet