Szkolenia

Wyszukiwarka
Nadchodzące szkolenia
Temat Termin Miejsce Trener Uczestnicy Organizator
Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów 21-09-2017 - 22-09-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Warsztat dla wykonawców medycznych. Jak radzić sobie z wymagającym zamawiającym 21-09-2017 - 22-09-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - audyt regulaminu, planowanie zamówień, naruszenie dyscypliny finansów publicznych 26-09-2017 - 27-09-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ewaryst Kowalczyk
Wszyscy ApexNet
Praktyka i trudności w stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych w Instytucjach Kultury 26-09-2017 Warszawa
Mazowieckie
Iwona Holka
Wszyscy ApexNet
Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016 dla zaawansowanych. 27-09-2017 - 29-09-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
RODO i odpowiedzialność według nowego rozporządzenia dla początkujących 02-10-2017 - 03-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Adriana Głuchowska
Wszyscy ApexNet
RODO i odpowiedzialność według nowego rozporządzenia dla zaawansowanych 04-10-2017 - 05-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Adriana Głuchowska
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne dla pracowników komórek merytorycznych i członków Komisji Przetargowych. 04-10-2017 - 05-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wszyscy ApexNet
Ważne sprawy w zamówieniach publicznych, których możesz nie wiedzieć 05-10-2017 - 06-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016 10-10-2017 - 12-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Przygotowanie skutecznego i bezpiecznego w realizacji wniosku o dofinansowanie EFS (POWER I RPO EFS) zgodnego ze zmienionymi Wytycznymi kwalifikowalności 12-10-2017 - 13-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ingrid Szrajer
Wszyscy ApexNet
Zamówienia Publiczne dla początkujących 17-10-2017 - 18-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Jerzy Czaban
Wszyscy ApexNet
ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH Z UWZGLEDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI 18-10-2017 - 19-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ingrid Szrajer
Zamawiający ApexNet
Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne po nowelizacji 2016 19-10-2017 - 20-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Irena Skubiszak-Kalinowska
Wszyscy ApexNet
Zasady udzielania zamówień sektorowych 19-10-2017 - 20-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Grzegorz Czaban
Wszyscy ApexNet
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawców. 19-10-2017 - 20-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban, Janusz Osowski
Wykonawcy ApexNet
Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów. 24-10-2017 - 25-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Jerzy Czaban
Wszyscy ApexNet
Skuteczna oferta przetargowa- przygotuj, złóż i wygraj. Warsztat dla wykonawców 24-10-2017 - 25-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Łukasz Czaban
Wykonawcy ApexNet
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po nowelizacji. 25-10-2017 - 26-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Ewaryst Kowalczyk
Wszyscy ApexNet
Instrumenty inżynierii finansowej 2014-2020 26-10-2017 - 27-10-2017 Warszawa
Mazowieckie
Michał Rutkowski
Wszyscy ApexNet