Ranking wykonawców wg CPV

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma Druki i produkty podobne Produkty chemiczne Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny Odzyskane surowce wtórne Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego Meble (włącznie z biurowymi, wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia i środki czyszczące Woda zlewnicza i oczyszczona Maszyny przemysłowe Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej Roboty budowlane Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi naprawcze i konserwacyjne Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Usługi w zakresie nieruchomości Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

Komentarze

comments powered by Disqus