Ranking instytucji: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Nazwa instytucji Miasto Ilość zamówień Wartość zamówień
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie Myszków 6 42 500 216,31
Urząd do Spraw Cudzoziemców Warszawa Warszawa 98 30 813 596,93
Urząd Miasta Poznań Poznań 179 17 827 041,77
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa Warszawa 148 15 418 341,53
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa Warszawa 87 14 318 270,83
Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna Kołobrzeg 7 14 291 063,22
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa Warszawa 61 12 156 193,60
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Poznań Poznań 92 10 974 687,00
Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych Łódź Łódź 1 10 859 596,89
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" Bielsko-Biała Bielsko-Biała 6 10 413 877,40
Uniwersytet Jagielloński Kraków Kraków 69 9 715 150,06
Zakład Obsługi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa Warszawa 80 9 667 892,48
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Warszawa Warszawa 93 9 023 568,52
Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów Rzeszów 144 8 646 114,98
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Wrocław Wrocław 128 8 639 749,46
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa Warszawa 123 8 625 121,86
Politechnika Gdańska Gdańsk 265 8 403 858,98
Dom Dziecka Nr 3 Poznań Poznań 4 8 329 914,75
Kancelaria Prezydenta RP Warszawa Warszawa 52 8 284 400,00
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Poznań Poznań 42 8 260 806,09

Komentarze

comments powered by Disqus