Ranking instytucji: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego

Nazwa instytucji Miasto Ilość zamówień Wartość zamówień
Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa 590 103 349 386,68
Uniwersytet Jagielloński Kraków Kraków 799 99 037 044,85
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Warszawa 656 93 069 790,02
Politechnika Łódzka, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu Sieradz 513 73 493 002,78
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków Kraków 835 69 768 928,94
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów Rzeszów 409 47 785 822,54
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 273 42 644 917,24
Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań Poznań 370 41 351 003,20
Politechnika Śląska Gliwice Gliwice 406 39 653 818,68
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Kraków Kraków 284 36 425 856,73
Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Wrocław 263 34 767 852,23
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań 148 34 621 551,12
Politechnika Gdańska Gdańsk 383 33 143 528,52
Akademia Medyczna Gdańsk Gdańsk 240 32 816 265,61
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 480 30 538 155,66
Politechnika Lubelska Lublin 238 30 482 098,79
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Białystok 167 29 707 550,60
Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 290 29 700 175,36
Politechnika Poznańska Poznań 140 29 592 795,31
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Gliwice 110 28 582 734,80

Komentarze

comments powered by Disqus