Lista zamówień i przetargów w mieście Katowice

Zamówienia
Publikacja Zakończenie Przedmiot przetargu: Instytucja Miasto Wartość
02-01-2009 14-01-2009 Izba Celna w Katowicach Katowice Wartość: 13 367,98 zł

AUTO-NAPRAWA Jerzy Cieślik
05-01-2009 Kuratorium Oświaty w Katowicach Katowice Wartość: 13 380,00 zł

Ilość wykonawców: 3

Rozwiń
Wykonawcy:
05-01-2009 05-01-2009 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Katowice Wartość: 39 602,15 zł

Ilość wykonawców: 1

Rozwiń
Wykonawcy:
05-01-2009 05-01-2009 Województwo Śląskie Katowice Katowice Wartość: 2 688,83 zł

Restauracja POD KASZTANAMI Krzysztof Spętany
05-01-2009 05-01-2009 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Katowice Katowice Wartość: 86 871,00 zł

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu Spółka Akcyjna
05-01-2009 05-01-2009 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Katowice Katowice Wartość: 55 341,50 zł

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych SAN i KO Sp. z o.o.
05-01-2009 05-01-2009 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Katowice Katowice Wartość: 67 503,80 zł

P.P.U.H KŁOSOK Andrzej Kłosok
05-01-2009 05-01-2009 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Katowice Wartość: 164 000,00 zł

REX COMPANY Sp. z o.o.
05-01-2009 12-01-2009 Telewizja Polska S.A. wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Oddział w Katowicach Katowice Wartość: 505 736,48 zł

TELTRANS s.c. Andrzej Adamik i inni
05-01-2009 12-01-2009 Telewizja Polska S.A. wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Oddział w Katowicach Katowice Wartość: 189 041,15 zł

Wiesław Tomiczek - TRANSTOM
05-01-2009 05-01-2009 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice Katowice Wartość: 2 980,00 zł

Restauracja PATIO S.C.
05-01-2009 05-01-2009 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Katowice Wartość: 4 570,00 zł

Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler
05-01-2009 14-01-2009 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Katowice Wartość: 97 000,00 zł

ECM GROUP POLSKA sp. z o. o.
05-01-2009 14-01-2009 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Katowice Wartość: 89 000,00 zł

ECM GROUP POLSKA sp. z o. o.
05-01-2009 05-01-2009 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Katowice Katowice Wartość: 588 600,00 zł

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
06-01-2009 06-01-2009 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Katowice Katowice Wartość: 85 800,00 zł

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.
06-01-2009 06-01-2009 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Katowice Wartość: 166 620,00 zł

PPUP Poczta Polska z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny w Gdańsku Oddział Regionalny w Olsztynie
06-01-2009 06-01-2009 Miasto Katowice Katowice Wartość: 82 941,24 zł

Oracle Polska Sp. z o.o.
06-01-2009 06-01-2009 Miasto Katowice Katowice Wartość: 105 413,00 zł

ESRI Polska Sp. z o.o.
06-01-2009 13-01-2009 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Katowice Wartość: 9,29 zł

AKROPOLISES Sp. z o.o.