Lista zamówień i przetargów w mieście Łódź

Zamówienia
Publikacja Zakończenie Przedmiot przetargu: Instytucja Miasto Wartość
22-02-2017 22-02-2017 SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów Łódź Łódź Wartość: 120 000,00 zł

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
13-02-2017 13-02-2017 Izba Skarbowa w Łodzi Łódź Łódź Wartość: 56 804,35 zł

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku
24-01-2017 24-01-2017 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Łódź Wartość: 44 463,42 zł

Polskie Koleje Państwowe S.A.
30-12-2016 30-12-2016 Uniwersytet Łódzki Łódź Wartość: 81 700,00 zł

Konsorcjum: Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (lider), Ratownictwo Wodne Szkoła Pływania i Sportów Wodnych Milan Wilhelmi (partner)
30-12-2016 30-12-2016 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Łódź Łódź Wartość: 888 122,24 zł

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź-Miasto
27-10-2016 27-10-2016 Izba Skarbowa w Łodzi Łódź Łódź Wartość: 167 170,78 zł

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku
25-10-2016 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 6 Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódź Łódź Wartość: 260 058,38 zł

CATERMED S.A.
21-10-2016 21-10-2016 Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu Łódź Wartość: 0,00 zł

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
04-10-2016 04-10-2016 Szkoła Podstawowa Nr 45 w Łodzi Łódź Łódź Wartość: 16 500,00 zł

Czesław Rózik, Usługi Budowlane Ogólne
27-09-2016 27-09-2016 Izba Skarbowa w Łodzi Łódź Łódź Wartość: 278 687,50 zł

PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.
19-09-2016 19-09-2016 Uniwersytet Medyczny Łódź Łódź Wartość: 1 060 000,00 zł

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o
16-09-2016 16-09-2016 Uniwersytet Medyczny Łódź Łódź Wartość: 134 000,00 zł

NOWATOR Sp. z o.o.
16-09-2016 16-09-2016 Uniwersytet Medyczny Łódź Łódź Wartość: 316 000,00 zł

NOWATOR Sp. z o.o.
14-09-2016 14-09-2016 Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Łódź Wartość: 58 000,00 zł

KZN RAIL Sp. z o.o.
09-09-2016 09-09-2016 Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Łódź Łódź Wartość: 11 316,00 zł

ARTA Sp. zo.o. 90-410 Łódź , ul. Piotrkowska 45 - lider konsorcjum
05-09-2016 05-09-2016 Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódź Łódź Wartość: 220 332,00 zł

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
05-09-2016 05-09-2016 Uniwersytet Łódzki Łódź Wartość: 4 702,50 zł

P.P.H. DUET Sp. z o.o.
29-08-2016 29-08-2016 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Łódź Łódź Wartość: 1 649 593,59 zł

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.
29-08-2016 29-08-2016 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Łódź Łódź Wartość: 372 847,44 zł

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.
24-08-2016 24-08-2016 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Łódź Łódź Wartość: 53 197,50 zł

Zakład Remontowo - Budowlany Mirosław Lewandowski