Lista zamówień według CPV "Usługi finansowe i ubezpieczeniowe "

Kod CPV: 66

Zamówienia
Publikacja Zakończenie Przedmiot przetargu: Instytucja Miasto Wartość
21-02-2017 21-02-2017 Ambasada RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej London London Wartość: 148 663,39 zł

General Insurance Brokers Plc
21-02-2017 21-02-2017 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP Warszawa Warszawa Wartość: 190 094,55 zł

SIEMENS Sp. z o.o.
20-10-2016 20-10-2016 Polskie Radio S.A. Dział Obsługi Zamówień Publicznych Warszawa Warszawa Wartość: 508 638,38 zł

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (Partner konsorcjum)
18-10-2016 18-10-2016 Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Warszawa Warszawa Wartość: 8 878,00 zł

III Oddział Warszawa
12-09-2016 12-09-2016 Starostwo Powiatowe w Poznaniu Poznań Wartość: 261,00 zł

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
07-09-2016 07-09-2016 Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Jaworzno Wartość: 431,00 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Katowicach
05-09-2016 05-09-2016 Stadion Śląski Sp. z o.o. Katowice Katowice Wartość: 165,00 zł

PZU S.A.
05-09-2016 05-09-2016 Stadion Śląski Sp. z o.o. Katowice Katowice Wartość: 24 000,00 zł

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, II Oddział Katowice
19-08-2016 19-08-2016 Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Jaworzno Wartość: 1 398,00 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Katowicach
18-08-2016 18-08-2016 Miasto Katowice Katowice Wartość: 3 150,00 zł

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Katowice
18-08-2016 18-08-2016 Miasto Katowice Katowice Wartość: 904,00 zł

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Katowice
17-08-2016 17-08-2016 Gmina Warka Warka Wartość: 191 909,80 zł

Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie
09-08-2016 09-08-2016 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Kraków Wartość: 14 000,00 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
08-08-2016 08-08-2016 Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Warszawa Wartość: 42 120,00 zł

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
05-08-2016 05-08-2016 Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Kalisz Kalisz Wartość: 246 092,00 zł

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S A Vinna Insurance Group
03-08-2016 03-08-2016 Gmina Staszów Staszów Wartość: 0,00 zł

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Centrum Korporacyjne w Kielcach
02-08-2016 02-08-2016 Jednostka Wojskowa 3294 Świdwin Świdwin Wartość: 240 030,00 zł

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie., Oddział Szczecin.
02-08-2016 02-08-2016 Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław Wrocław Wartość: 120,00 zł

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S A Vinna Insurance Group
01-08-2016 Starostwo Powiatowe Kępno Kępno Wartość: 0,00 zł

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Kaliszu
29-07-2016 29-07-2016 Starostwo Powiatowe w Poznaniu Poznań Wartość: 5 619,00 zł

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna