znak WAG.261.1.3.2016 wykonanie dodatkowych robót budowlanych celem wykonania zamówienia pn: Budowa nowego obiektu dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 33 - realizacja umowy z 18.12.2015 r. - § 10 ust. 9

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-17
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
82561
Numer ogłoszenia wyników:
182501
Data składania ofert:
2016-08-17
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Zamawiający

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Bydgoszcz

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Aleje Mickiewicza 15
85 -071 Bydgoszcz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 1581798500136

Telefon: 52 3252702
Fax: 0523252709
E-mail: *********.******@nfz-bydgoszcz.pl

CPV

45.21.00.00: Roboty budowlane w zakresie budynków

Szukaj przetargów 45.21.00.00 Wyszukaj przetargi 45.21.00.00 w mieście Bydgoszcz

Treść przetargu:

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych celem wykonania zamówienia pn: Budowa nowego obiektu dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 33 - realizacja umowy z 18.12.2015 r. - § 10 ust. 9.  Realizacja robót budowlanych dodatkowych : odtworzenie konstrukcji istniejącego obiektu w osiach A - J , 7 - 10 - zgodnie z projektem. Pierwotna konstrukcja została rozebrana z powodu złego stanu technicznego, wpis do dziennika budowy o konieczności dokonania rozbiórki obiektu z uwagi na istniejący stan elementów konstrukcyjnych oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane .
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: ALSTAL Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Cena: 2 490 828,49 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 2 490 828,49 zł do 2 490 828,49 zł (od 146.24% do 146.24% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 703 258,47 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus