Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Mielniku (sprawa nr 29/ZP/WTiZ/16)

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-09
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
75111
Numer ogłoszenia wyników:
143714
Data składania ofert:
2016-09-09
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-09
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa terenowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-09
Zamawiający

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza Białystok

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Bema 100
15 -370 Białystok.
Województwo podlaskie.

REGON: 5044003600000

Telefon: 85 7145171
Fax: 0857484218
E-mail: **********.********@strazgraniczna.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z posesji Placówki Straży Granicznej w Mielniku. Dostarczanie w sposób ciągły wody do ww. obiektu będzie odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, o odpowiednim ciśnieniu, należytej jakości oraz na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Planowany pobór wody - do 1000 m3, planowane odprowadzanie ścieków - do 1000 m3.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej
Cena: 9 396,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 9 396,00 zł do 9 396,00 zł (od 108% do 108% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 8 700,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus