Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej do Placówki SG w Płaskiej (sprawa 25/ZP/WTiZ/16)

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-15
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
131856
Numer ogłoszenia wyników:
146258
Data składania ofert:
2016-09-15
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-15
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa terenowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-15
Zamawiający

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza Białystok

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Bema 100
15 -370 Białystok.
Województwo podlaskie.

REGON: 5044003600000

Telefon: 85 7145171
Fax: 0857484218
E-mail: **********.********@strazgraniczna.pl

Treść przetargu:

Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody (w ilości około 950 m3) za pomocą sieci wodociągowej do Placówki SG w Płaskiej (sprawa 25/ZP/WTiZ/16)
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej
Cena: 2 874,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 2 874,00 zł do 2 874,00 zł (od 110.54% do 110.54% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 600,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus