Zamówienie uzupełniające do Umowy 70/UD/16 dotyczącej Przebudowy i modernizacji nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 r. pakiet I roboty budowlane naprawcze dotyczące zadania przebudowy ulicy Glinki na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-03-08
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
912
Numer ogłoszenia wyników:
912
Data składania ofert:
2017-03-08
Data ogłoszenia wyników:
2017-03-08
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-03-08
Zamawiający

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Fordońska 120
85 -739 Bydgoszcz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 9047697100000

Telefon: 52 5822366
Fax: 0525822363
E-mail: ******@zdmikp.bydgoszcz.pl

CPV

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 ust 8 UPZP naprawcze dotyczące zadania przebudowy ulicy Glinki na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Bydgoskich Przemysłowców wraz z odwodnieniem nawierzchni w ramach Przebudowy i modernizacji nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku- pakiet I w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych  w załącznikach do niniejszego zaproszenia do negocjacji, tj.:
1.	opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik Nr 1, 
2.	formularzu negocjacyjnym - załącznik Nr 2,
3.	kosztorys negocjacyjny- załącznik nr 3
4.	wzorze umowy, zawierającym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik Nr 4.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
Cena: 350 943,24 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 350 943,24 zł do 350 943,24 zł (od 140.52% do 140.52% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 249 754,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus