Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia - Radostów

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-05
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
154132
Numer ogłoszenia wyników:
154132
Data składania ofert:
2016-12-05
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-05
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-05
Zamawiający

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Koszalin

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Szczecińska 31
75 -122 Koszalin.
Województwo zachodniopomorskie.

REGON: 33096113200000

Telefon: 94 3427831
Fax: 0943424328
E-mail: ****@zzdw.koszalin.pl

CPV

Treść przetargu:

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia - Radostów polegające wykonaniu koryta, warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, oraz ułożenie nawierzchni ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-grysowej AC8S, w-wa ścieralna gr 5 cm wraz oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: MALDROBUD Spółka z o.o. SK
Cena: 31 808,92 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 31 808,92 zł do 31 808,92 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 25 860,91 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus