Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Roboty konserwacyjne z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych i obiektów retencyjnych znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych, w 2016r.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-20
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
152240
Numer ogłoszenia wyników:
152240
Data składania ofert:
2016-10-20
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-20
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: PGL LP
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-20
Zamawiający

Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Miła 2
58 -372 Boguszów-Gorce.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 89002351700000

Telefon: 74 8449580
E-mail: *****.*********@wroclaw.lasy.gov.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na rzecz Nadleśnictwa Wałbrzych, w ramach zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zamówienia podstawowego pn.: Roboty konserwacyjne z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych i obiektów retencyjnych znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych, w 2016r., udzielonego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.
Zakres zamówienia uzupełniającego:
WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ WODOSPUSTÓW DREWNIANYCH,
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ DRÓG LEŚNYCH,
KONSERWACJA ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH,
ODTWORZENIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH,
KONSERWACJA ROGATEK,
ŚCINANIE ZAWYŻONYCH POBOCZY JEDNOSTRONNYCH,
POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE Z ZAKRESU UTRZYMANIA DRÓG LEŚNYCH I OBIEKTÓW RETENCYJNYCH, WYKONYWANE SPRZĘTEM MECHANICZNYM,
NAPRAWA ŚCIANEK CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW POD DROGAMI I ZJAZDAMI.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo- Handlowe STA- POL Stanisław Skrzyniarz
Cena: 75 888,54 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 75 888,54 zł do 75 888,54 zł (od 135.54% do 135.54% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 55 989,98 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus