Zamówienie UZUPEŁNIAJĄCE do zamówienia pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary-Błażowa-Ujazdy w km od 0+000-14+280, polegające na budowie chodników w km 0+906 do 1+948 i km 2+931 do 4+366 w miejscowości Nowy Borek oraz w km 13+000 do 13+451 w miejscowości Kąkolówka

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-20
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
147406
Numer ogłoszenia wyników:
147406
Data składania ofert:
2016-09-20
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-20
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-20
Zamawiający

Starosta Rzeszowski Rzeszów

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Grunwaldzka 15
35 -959 Rzeszów.
Województwo podkarpackie.

REGON: 69058799900000

Telefon: 17 8671463
Fax: 0178671964
E-mail: ************@powiat.rzeszow.pl

CPV

45.23.31.41: Roboty w zakresie konserwacji dróg

Szukaj przetargów 45.23.31.41 Wyszukaj przetargi 45.23.31.41 w mieście Rzeszów

45.23.31.42: Roboty w zakresie naprawy dróg

Szukaj przetargów 45.23.31.42 Wyszukaj przetargi 45.23.31.42 w mieście Rzeszów

45.23.32.22: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Szukaj przetargów 45.23.32.22 Wyszukaj przetargi 45.23.32.22 w mieście Rzeszów

Treść przetargu:

Zamówienie UZUPEŁNIAJĄCE do zamówienia pn:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary-Błażowa-Ujazdy w km od 0+000-14+280, polegające na budowie chodników w km 0+906 do 1+948 i km 2+931 do 4+366 w miejscowości Nowy Borek oraz w km 13+000 do 13+451 w miejscowości Kąkolówka
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: SKANSKA S.A.
Cena: 1 564 127,54 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 564 127,54 zł do 1 564 127,54 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 271 648,41 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus