Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-05
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
141176
Numer ogłoszenia wyników:
141176
Data składania ofert:
2016-09-05
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Zamawiający

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Targowa 1
35 -064 Rzeszów.
Województwo podkarpackie.

REGON: 69048055700000

Telefon: 17 8627471
Fax: 0178526223
E-mail: *****@rzeszow.um.gov.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn.: Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej.
Zamówienie obejmuje: 
1) wykonanie  chodnika z kostki brukowej przy łączniku drogi 1KL
2) wykonanie poszerzenia jezdni wraz z budową chodnika po stronie lewej,
3) wykonanie nawierzchni asfaltowej na zjeździe w km 1+419 po stronie prawej wraz z ułoże-niem ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych
- zgodnie z przedmiarem robót
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Strabag sp. z o. o.
Cena: 127 400,50 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 127 400,50 zł do 127 400,50 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 103 577,86 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus