Zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 165/IP/15 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji, pn. ,,Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - ETAP I,,

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-10
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
178233
Numer ogłoszenia wyników:
178233
Data składania ofert:
2016-08-10
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-10
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-10
Zamawiający

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Fordońska 120
85 -739 Bydgoszcz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 9047697100000

Telefon: 52 5822366
Fax: 0525822363
E-mail: ******@zdmikp.bydgoszcz.pl

CPV

71.32.00.00: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szukaj przetargów 71.32.00.00 Wyszukaj przetargi 71.32.00.00 w mieście Bydgoszcz

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych  w załącznikach do zaproszenia do negocjacji, tj.:
1.	opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik Nr 1, 
2.	formularzu negocjacyjnym - załącznik Nr 2,
3.	wzorze umowy, zawierającym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik Nr 3.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: PAS PROJEKT sp. z o. o.
Cena: 250 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 250 000,00 zł do 250 000,00 zł (od 285.81% do 285.81% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 87 471,60 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus