Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu KP w Żmudzi wraz z instalacją fotowoltaiczną

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-08
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
157819
Numer ogłoszenia wyników:
176055
Data składania ofert:
2016-08-08
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-08
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa terenowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-08
Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Narutowicza 73
20 -019 Lublin.
Województwo lubelskie.

REGON: 43068905200000

Telefon: 81 5354606
Fax: 0815354313
E-mail: ***.*********@kwp.lublin.pl

CPV

71.25.00.00: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

Szukaj przetargów 71.25.00.00 Wyszukaj przetargi 71.25.00.00 w mieście Lublin

45.40.00.00: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.40.00.00 Wyszukaj przetargi 45.40.00.00 w mieście Lublin

45.42.11.00: Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

Szukaj przetargów 45.42.11.00 Wyszukaj przetargi 45.42.11.00 w mieście Lublin

45.43.00.00: Pokrywanie podłóg i ścian

Szukaj przetargów 45.43.00.00 Wyszukaj przetargi 45.43.00.00 w mieście Lublin

45.44.21.00: Roboty malarskie

Szukaj przetargów 45.44.21.00 Wyszukaj przetargi 45.44.21.00 w mieście Lublin

45.33.00.00: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Szukaj przetargów 45.33.00.00 Wyszukaj przetargi 45.33.00.00 w mieście Lublin

45.31.00.00: Roboty instalacyjne elektryczne

Szukaj przetargów 45.31.00.00 Wyszukaj przetargi 45.31.00.00 w mieście Lublin

45.31.10.00: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Szukaj przetargów 45.31.10.00 Wyszukaj przetargi 45.31.10.00 w mieście Lublin

Treść przetargu:

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem robót zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz we wzorze umowy. Za ujęcie wszystkich robót ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca.
2. Zakres wnioskowanego zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną w ramach zamówienia podstawowego w zakresie dotyczącym pomieszczeń po jednym z byłych lokali mieszkalnych głównie celem adaptacji ich na szatnie z zapleczem sanitarnym dla służb patrolowych oraz roboty brukarskie na ciągach pieszych i jezdnych. 
W ramach powyższego zadania wykonać należy:
- roboty wykończeniowe wewnętrzne,
- instalacje sanitarne wewnętrzne
- instalacje elektryczne wewnętrzne
 - roboty brukarskie na ciągach pieszych
Wyniki

Część przetargu: 1 - Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu KP w Żmudzi wraz z instalacją fotowoltaiczną

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Budowlanym INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o.
Cena: 157 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 157 000,00 zł do 157 000,00 zł (od 122.26% do 122.26% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 128 414,26 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus