Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy GDDKiA-O/BY-D-3-284-68-2013/Z-1/MP-2811-760-2013 z dnia 28.11.2013r. pod nazwą: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części. Część 5 - Rejon w Toruniu

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-08
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
141841
Numer ogłoszenia wyników:
175515
Data składania ofert:
2016-08-08
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-08
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-08
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Fordońska 6
85 -950 Bydgoszcz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 1751157500036

Telefon: 52 3234500
Fax: 0523234504,3234574
E-mail: ******@bydgoszcz.gddkia.gov.pl

Treść przetargu:

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy GDDKiA-O/BY-D-3-284-68-2013/Z-1/MP-2811-760-2013 z dnia 28.11.2013r. pod nazwą: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części. Część 5 - Rejon w Toruniu
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Usług Drogowych PATROL, Piotr Załuski
Cena: 177 797,48 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 177 797,48 zł do 177 797,48 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 144 550,80 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego realizowanego pn.: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części. Część 5 - Rejon w Toruniu
2015-11-05 TAK TAK 247 672,80 zł 1
Wykonanie prac związanych z robotami utrzymaniowymi poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2010 - 2013 z podziałem na części
2009-07-17 TAK TAK 4 659 377,39 zł 7
Wykonanie prac związanych z robotami utrzymaniowymi poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2010 - 2013. Rejon Świecie
2009-09-03 TAK TAK 352 285,00 zł 2
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Wykonanie robót związanych z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2010 - 2013 z podziałem na części. Część IV - Rejon Świecie
2010-09-07 TAK TAK 106 243,70 zł 1
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Wykonanie prac związanych z robotami utrzymaniowymi poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2010 - 2013. Rejon Świecie
2010-11-10 TAK TAK 89 016,69 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus