ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ na : 1. Skład i druk plakatu, ulotek i zaproszenia na uroczystości - 11 Listopada 2. Skład i druk plakatu, ulotek i zaproszenia na uroczystości - 3 MAJA 3. Skład i druk zaproszeń IKAR 2017 oraz wkładek do zaproszeń 4. Skład i druk zaproszeń na Międzynarodowy Dzień Teatru 2017 5. Skład i druk zaproszeń na Dni Bielska-Białej 2017

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-02
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
8
Numer ogłoszenia wyników:
8
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-02
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-02
Zamawiający

Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Plac Ratuszowy 1
43 -300 Bielsko-Biała.
Województwo śląskie.

REGON: 51566100000

Telefon: 33 4971497
Fax: 0334971786
E-mail: **********@um.bielsko.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest: 
 1)Skład i druk plakatu, ulotek i zaproszenia na uroczystości - 11Listopada wg poniższych parametrów :
a)Duży plakat - 11 LISTOPADA
NAKŁAD 	150 szt.
FORMAT	B2
kolor	3/0 kolory
PAPIER		kreda 150 g

b)Ulotka informacyjna - 11 LISTOPADA
NAKŁAD 	500 szt.
FORMAT	A4
KOLOR		3/0 kolory
PAPIER		ofset 80 g

c)Zaproszenie - 11 LISTOPADA
NAKŁAD 	500 szt.
FORMAT	299mm x 105mm /bigowane
KOLOR		3 kolory / 1 kolor
PAPIER		kreda mat 300 gd)wkładka na koncert 
NAKŁAD 	350 szt.
FORMAT	149mm x 105mm 
KOLOR		2 kolory / 0 kolor
PAPIER		kreda mat 300 g2)Skład i druk plakatu, ulotek i zaproszenia na uroczystości - 3 MAJA  wg. poniższych parametrów:
a)Duży plakat - 3 MAJA
NAKŁAD 	150 szt.
FORMAT	B2
kolor	Kolory 3/0
PAPIER		kreda 150 g
b)Ulotka informacyjna - 3 MAJA
NAKŁAD 	500 szt.
FORMAT	A4
KOLOR		kolor y3/0
PAPIER		ofset 80 g
c)Zaproszenie - 3 MAJA
NAKŁAD 	400 szt.
FORMAT	299mm x 105mm /bigowane
KOLOR		3 kolory / 1 kolor
PAPIER		kreda mat 300 g


3) Skład i druk zaproszeń IKAR 2017 oraz wkładek do zaproszeń wg. poniższych parametrów:
Zaproszenie: 
format: zgodnie z liniami cięcia; 
papier: kreda matowa 300 g; 
kolor: 4+1; 
1 big; 
250 sztuk

Wkładka:
Format 120mm x 120 mm, 
papier: kreda matowa 150 g, 
kolor 1+0,
30	sztuk.

4)Skład i druk zaproszeń na Międzynarodowy Dzień Teatru 2017             wg. poniższych parametrów:
Zaproszenie:
NAKŁAD: 350 szt.
FORMAT: 210mm x148 mm/bigowne
KOLOR: 1+1
PAPIER: kreda kremowa 250 g

5)Skład i druk zaproszeń na Dni Bielska-Białej 2017
wg. poniższych parametrów:
NAKŁAD 	300 egz.
FORMAT	299 mm x105 mm/bigowne
KOLOR	4+4
PAPIER	kreda 300 g
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: 3.Ośrodek Wydawniczy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Augustana sp. zo.o. Plac M. Lutra 3 43-300 Bielsko-Biała
Cena: 4 223,80 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 4 223,80 zł do 4 579,90 zł (od 89.87% do 97.44% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 4 700,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
zamówienie prowadzone w trybie zapytania o cenę na : Skład, naświetlanie, druk, projekt graficzny okładki oraz przerobienie gotowych 15 zdjęć obrazów na grafiki w tekście, tomiku poezji pt. W OBJĘCIACH ŚWIATA / IN THE WORD S EMBRACE Grupy Literackiej Apostrofa
2016-04-28 TAK TAK 8 610,00 zł 3
Skład, projekt graficzny okładki i druk tomiku poezji pt. : (Po)równania z wieloma niewiadomymi autorstwa Agnieszki Marek dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę
2016-06-03 TAK TAK 7 554,75 zł 2
Przedmiot zamówienia 1. Skład i druk plakatu, ulotek i zaproszenia na uroczystości - 11 Listopada 2. Skład i druk plakatu, ulotek i zaproszenia na uroczystości - 3 MAJA 3. Skład i druk 300 sztuk zaproszeń IKAR 2013 oraz 30 sztuk wkładek do zaproszeń 4. Skład i druk zaproszeń na Międzynarodowy Dzień Teatru 2013 5. Skład i druk zaproszeń na Dni Bielska-Białej 2013
2013-01-07 TAK TAK 2 779,80 zł 5
dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pzp na : 1.Skład i druk plakatu, ulotek i zaproszenia na uroczystości - 11 Listopada 2. Skład i druk plakatu, ulotek i zaproszenia na uroczystości - 3 MAJA 3. Skład i druk 300 sztuk zaproszeń IKAR 2015 oraz 30 sztuk wkładek do zaproszeń 4. Skład i druk zaproszeń na Międzynarodowy Dzień Teatru 2015 5. Skład i druk zaproszeń na Dni Bielska-Białej 2015
2015-01-20 TAK TAK 3 714,60 zł 3
zamówienie prowadzone w trybie zapytania o cenę na : 1. Skład i druk plakatu, ulotek i zaproszenia na uroczystości - 11 Listopada 2. Skład i druk plakatu, ulotek i zaproszenia na uroczystości - 3 MAJA 3. Skład i druk zaproszeń IKAR 2016 oraz wkładek do zaproszeń 4. Skład i druk zaproszeń na Międzynarodowy Dzień Teatru 2016 5. Skład i druk zaproszeń na Dni Bielska-Białej 2016
2016-02-19 TAK TAK 4 119,25 zł 3

Komentarze

comments powered by Disqus